Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate
Comunicate
27.12.2022  
Practica folosirii GPS în cadrul Î.S.,,Î.S. Tighina".
 Folosirea GPS  în silvicultură.Practica folosirii GPS la ÎS ÎS Tighina   Vrem să ne impărtășim cu experiența folosirii echipamentului GPS la întreprinderea noastră. Analizind cheltuielile ce țin de întreținerea parcului de automobile și tractoare și consumurile de lubrifianți am ajuns la
  
   
   
10.11.2022  
Testarea recoltatorului de material săditor vibro KENT TARIM la ocolul silvic Căușeni.
Pe data de 03 noiembrie 2022, în cadrul pepinierii silvice din ocolul silvic Căușeni, de către comisia în componența directorului ÎS„ÎS Tighina" Iurie Apostolachi , inginerului-șef silvic Victor Albreht, inginer mecanic Popov Igor șeful ocolului silvic Căușeni Nicolae
  
   
09.11.2022  
Procurarea a încă 5 pluguri și repartizate în 5 ocoale silvice care vor face față lucrărilor de pregătirea solului din gospodărie.
Nu mult timp a trecut de la testarea primului plug în Ocolul Silvic Hirbovat,care s-a arătat bine la pregătirea solului pentru împădurire. Astăzi am primit încă 5 pluguri și le-am repartizat în 5 ocoale silvice care vor face față lucrărilor
  
07.11.2022  
Conform Dicretului Președintelui Republicii Moldova nr.27 din 13 februarie 1995 pe data de 05 noiembrie a demarat lucrările în cadrul Zilei Naținale de Înverzire a Plaiului ,,Un arbore pentru dăinuirea noastră"
De către Î.S.,,Î.S. Tigina", în comun cu unele Autorități publice centrale și locale, au fost realizate activități de plantare a culturilor silvice cît în fondul forestier gestionat, atît și pe unele suprafețe din cadrul PNÎR așa cum ar fi:- în
  
   
28.10.2022  
Plantarea voiniceriului pitic în Rezervația peisajistică Grădina Turcească și în complexul natural Lunca Talmazei.
În acest weekend am avut parte de o sărbătoare botanică în Parcul Național "Nistrul de Jos".Alături de invitații care nu au rămas indiferenți la apelul nostru, am plantat voiniceriu pitic în Rezervația peisajistică Grădina Turcească și în complexul natural Lunca
  
19.10.2022  
Creșterea materialului săditor de reproducere sarcină de bază în activitatea Î.S.,,Î.S. Tighina'
Creșterea materialului săditor de reproducere este una din sarcinile de bază în activitatea Î.S.,,Î.S. Tighina". În contextul executării acestor sarcini întreprinderea are în gestiune 3 pepiniere de bază amplasate în o.s. Căușeni, o.s. Hîrbovăț și o.s. Căinari.Tradițional semănatul ghindei de
  
   
14.10.2022  
Pregătirea solului pentru plantările de toamnă
În ocoalele silvice Î.S,,Î.S. Tighina" se prelungește lucrările de pregătire a solului în fond forestier, folosind tehnica disponibilădin dotație.În ocolul silvic Căinari planul pe tr.4 anul curent este de 20,4 ha. Tractoristul ocolului silvic Căinari dl Prutean Lilian a restabilit
  
14.10.2022  
Viitoarele păduri se încep de la colectarea semințelor forestiere
 Viitoarele păduri se încep de la colectarea semințelor forestiere  Anul 2022, este uunul deosebit în sensul fructificării unor specii forestiere cum ar fi stejarul pedunculat, roșu și pufos.  În contextul dat s-au majorat sarcinele de colectare a semințelor de stejar
  
   
16.09.2022  
Mesaj de felicitare de la directorul Î.S.,,Î.S. Tighina" în contextul frumoasei sărbători profesionale a lucrătorului din silvicultură ,, Ziua lucrătorului din silvicultură" .
 Vă adresez sincere felicitări cu prilejul sărbătorii profesionale pe care o consemnăm, tradițional, în a treia sâmbătă a lunii septembrie.Fiind, de-a dreptul, apărătorii naturii, stimați silvicultori, dumneavostră ocrotiți măreția prin munca ce o depuneți: protejând, dezvoltând și administrând patrimoniul național
  
26.08.2022  
Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Independeței Repubilii Moldova...
 Dragi colegi, cetățeni ai Republicii Moldova!!!Astăzi, Republica Moldova, mai mult ca niciodată, are nevoie de stabilitate și unitate. Am demonstrat întregii lumi că suntem o țară mică, dar cu o inimă mare, chiar dacă ne aflăm într-o situație complicată. Deși
  
   
08.08.2022  
Programul Național de împădurire
Din start menționăm, că silvicultorii ÎS ÎS Tighina își exprimă susținerea Programului Național de impădurire. Socotim ca este binevenit și așteptat.Nouă-lucrătorilor din silvicultură nu ne face față, in plan profesional, procentul atît de mic de impădurire a suprafeței țării, pe
  
   
   
   
1 2 3 4 5 6 7 8 »»