vezi mai mult

 
Loc vacant de contabil
02.11.2018     
 
Prima pagină   »  Anunțuri   »  Funcții vacante » Î.S.Î.S. Tighina anunță concurs la următoarele funcții vacante:.Inginer paza și protecția pădurilor,Contabil,Economist,Șef de gospodărie,Secretar,Adjunct al șefului de ocol silvic la o.s. Căinari și o.s. Hîrbovăț,Maistru pădurar la o.s. Căușeni și o.s. Hîrbovăț,Maistru pepinieră la o.s. Hîrbovăț,Pădurar la o.s Hîrbovăț,Electromontor la reparația și întreținerea utilajului electric,Conducător auto(șofer)
13
01.2020
Î.S.Î.S. Tighina anunță concurs la următoarele funcții vacante:.Inginer paza și protecția pădurilor,Contabil,Economist,Șef de gospodărie,Secretar,Adjunct al șefului de ocol silvic la o.s. Căinari și o.s. Hîrbovăț,Maistru pădurar la o.s. Căușeni și o.s. Hîrbovăț,Maistru pepinieră la o.s. Hîrbovăț,Pădurar la o.s Hîrbovăț,Electromontor la reparația și întreținerea utilajului electric,Conducător auto(șofer)
   
 

Funcțiile vacante la Î.S.Î.S.,,Tighina"

1.Inginer paza și protecția pădurilor
 Cerințe:
1. Să cunoască Legilslaţia silvică şi protecţiei mediului ce se referă la problemele în domeniu, ordinele, dipoziţiile, instrucţiunile şi alte documente în vigoare, care se referă la paza şi protecţia fondului forestier.
2. Să cunoască tehnologia şi mijloacele de mecanizare a lucrătorilor de pază şi protecţie a fondului forestier.
3. Studii superioare de specialitate fără cerinţe către vechimea în muncă, sau studii medii tehnice de specialitate şi vechimea în muncă în ramura silvică de cel puţin 3 ani.

 Ce oferim:
- angajarea oficială într-o întreprindere de success.
- program de lucru: Luni-Vineri de la 8:00 până la 17:00.
- angajare oficială, pachet social deplin.
- lucru într-un mediu profesionist, modern şi dinamic.
- posibilitatea de dezvoltare profesională şi personal.
- condiţii favorabile de lucru, loc de muncă bine dotat.
- salariu decent,
- Întreprinderea se află în orașul Bender str.Chișinăului nr.228

Vă rugăm să trimiteți CVul dvs indicând poziția la email: tighinasilvicultura@gmail.com și vă vom contacta în cel mai scurt timp.

 


2.Contabil
 Cerințe:
1. Hotărîrile, dispoziţiile, ordinele emise de organele ierarhic superioare, acte metodice şi normative în organizarea evidenţei contabile şi întocmirea dărilor de seamă.
2. Formele şi metodele evidenţei contabile la întreprindere.
3. Planul şi corespondenţa conturilor, organizarea circulaţiei documentelor pe sectoarele de evidenţă, ordinea de exercitare a lor şi oglindirea în sistema de evidenţă contabilă a mijloacelor de gospodărire şi circulaţiei a lor.
4. Metodele de analiză economică a activităţii financiare şi de gospodărire a întreprinderii.
5. Regulile de exploatare a tehnicii de calcul.
6. Bazele economiei, organizării muncii, producerii şi administrării.
7. Studii superioare de specialitate, fără cerinţe către vechimea în muncă sau studii medii de specialitate şi vechimea în muncă în ramura silvică de cel puţin 5 ani.

 Ce oferim:
- angajarea oficială într-o întreprindere de success.
- program de lucru: Luni-Vineri de la 8:00 până la 17:00.
- angajare oficială, pachet social deplin.
- lucru într-un mediu profesionist, modern şi dinamic.
- posibilitatea de dezvoltare profesională şi personal.
- condiţii favorabile de lucru, loc de muncă bine dotat.
- salariu decent,
- Întreprinderea se află în orașul Bender str.Chișinăului nr.228

Vă rugăm să trimiteți CVul dvs indicând poziția la email: tighinasilvicultura@gmail.com și vă vom contacta în cel mai scurt timp.

 


3.Economist

 Cerințe:
1. Hotărîrile, dispoziţiile, ordinele emise de organele ierarhic superioare, materialele metodice, normative şi călăuzitoare cu privire la planificarea, evidenţă şi analiză activităţii de producere a întreprinderii.
2. Organizarea lucrului de planificare la întreprindere.
3. Ordinea de elaborare a planurilor anuale şi pespectivă de producere-gospodărire şi dezvoltare socială a întreprinderii.
4. Documentele de planificare şi evidenţă, ordinea de stabilire a sinecostului producţiei marfă, preţurilor cu amănuntul şi ridicata.
5. Metodele analizei economice a indicilor principali de activitate a întreprinderii şi a subdiviziunilor subordonate.
6. Metodele de determinare a eficacităţii economice.
7. Ordinea şi termenii de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă.
8. Regulamentul de salarizare ramural, Contractul Colectiv de Muncă în vigoare.
9. Studii superioare de specialitate sau studii tehnice de specialitate şi vechimea în muncă în ramura silvică de cel puţin 3 ani.


 Ce oferim:
- angajarea oficială într-o întreprindere de success.
- program de lucru: Luni-Vineri de la 8:00 până la 17:00.
- angajare oficială, pachet social deplin.
- lucru într-un mediu profesionist, modern şi dinamic.
- posibilitatea de dezvoltare profesională şi personal.
- condiţii favorabile de lucru, loc de muncă bine dotat.
- salariu decent,
- Întreprinderea se află în orașul Bender str.Chișinăului nr.228

 

Vă rugăm să trimiteți CVul dvs indicând poziția la email: tighinasilvicultura@gmail.com și vă vom contacta în cel mai scurt timp.

4.Șef de gospodărie

 Cerințe:

1. Organizarea îndeplinirii lucrărilor de gospodărire, secretariat şi arhivă la întreprindere.
2. Mijloacele de mecanizare a proceselor de muncă pentru personalul de deservire.
3. Regulile de exploatare a încăperilor.
4. Regulamentul de ordine interioară a muncii la întreprindere.
5. Bazele legislaţiei muncii în vigoare.
6. Studii medii speciale şi vechimea în muncă la lucrări de gospodărire nu mai puţin de un an ori studii medii generale şi vechimea în muncă la lucrări de gospodărire nu mai puţin de 3 ani.


 Ce oferim:
- angajarea oficială într-o întreprindere de success.
- program de lucru: Luni-Vineri de la 8:00 până la 17:00.
- angajare oficială, pachet social deplin.
- lucru într-un mediu profesionist, modern şi dinamic.
- posibilitatea de dezvoltare profesională şi personal.
- condiţii favorabile de lucru, loc de muncă bine dotat.
- salariu decent,
- Întreprinderea se află în orașul Bender str.Chișinăului nr.228


Vă rugăm să trimiteți CVul dvs indicând poziția la email: tighinasilvicultura@gmail.com și vă vom contacta în cel mai scurt timp.

 

 


5.Secretar

 Cerințe:

1. Răspunde de evidenţa mişcării şi păstrării documentelor (mesajelor) primite în anticameră.
2. Duce responsabilitatea despre aducerea la cunoştinţă responsabililor în termenii prevăzuţi a dispoziţiilor, însărcinărilor date de administraţia întreprinderii.
3. Răspunde de ordine în biroul directorului şi în anticameră.
4. Poartă răspundere de pregătire şi predare în arhivă a dosarelor conform Nomenclatorului aprobat.
5. Răspunde de executarea datoriilor prevăzute de prezenta instrucţiune şi de pastrarea bunurilor materiale.
6. Secretar este responsabil de respectarea legislaţiei protecţiei muncii şi normelor tehnicii securităţii la locul de muncă. E necesar să cunoască şi se respecte normele de protecţie a muncii, precum şi a celor privind folosirea echipamentului de protecţie şi de muncă, prevenirea incendiilor sau a oricăror altor situaţii care ar putea pune în pericol viaţa proprie sau a altor persoane, precum şi tuturor bunuri ale întreprinderii.
7. Secretar este responsabil de funcţionarea şi verificarea permanentă a corespondenţei electronice.
8. Studii medii generale şi pregătire specială.

 Ce oferim:
- angajarea oficială într-o întreprindere de success.
- program de lucru: Luni-Vineri de la 8:00 până la 17:00.
- angajare oficială, pachet social deplin.
- lucru într-un mediu profesionist, modern şi dinamic.
- posibilitatea de dezvoltare profesională şi personal.
- condiţii favorabile de lucru, loc de muncă bine dotat.
- salariu decent,
- Întreprinderea se află în orașul Bender str.Chișinăului nr.228


Vă rugăm să trimiteți CVul dvs indicând poziția la email: tighinasilvicultura@gmail.com și vă vom contacta în cel mai scurt timp.

6.Adjunct al șefului de ocol silvic la o.s. Căinari și o.s. Hîrbovăț

 Cerințe:

1. Hotărîrile, ordinele, dispoziţiile şi alte materiale directive, referitor la activitatea gestionar - gospodărească a ocolului silvic.
2. Cerinţele tehnice, agrotehnice avansate, cerinţele către producţia respectivă şi salariaţii încadraţi în producerea silvică a ocolului silvic.Tehnologia producerii, mijloacele de mecanizare şi regulile tehnice de exploatare a ei.
3. Economia, organizarea muncii, producerii şi gestionării.
4. Regulamentele de normare şi salarizare în vigoare, formele de stimulare materială şi morală.
5. Regulile de protecţie a pădurilor contra incendiilor, bolilor şi vătămătorilor silvici.
6. Experienţa avansată din ţară şi de peste hotare în domeniul exploatării şi gestionării fondului forestier.
7. Regulile şi normele protecţiei muncii, tehnica securităţii, normele sanitare de producere şi antiincendiare, precum şi a celor privind folosirea echipamentului de protecţie şi de muncă, prevenirea incendiilor sau a oricăror altor situaţii care ar putea pune în pericol viaţa proprie sau a altor rersoane, precum şi tuturor bunuri ale întreprinderii.
8. Studii superioare de specialitate şi vechimea în muncă, în ramura silvică de cel puţin 3 ani sau studii medii tehnice de specialitate şi vechimea în muncă în ramura silvică de cel puţin 5 ani.

 Ce oferim:
- angajarea oficială într-o întreprindere de success.
- program de lucru: Luni-Vineri de la 8:00 până la 17:00.
- angajare oficială, pachet social deplin.
- lucru într-un mediu profesionist, modern şi dinamic.
- posibilitatea de dezvoltare profesională şi personal.
- condiţii favorabile de lucru, loc de muncă bine dotat.
- salariu decent,
- Întreprinderea se află în orașul Bender str.Chișinăului nr.228
Vă rugăm să trimiteți CVul dvs indicând poziția la email: tighinasilvicultura@gmail.com și vă vom contacta în cel mai scurt timp.
7.Maistru pădurar la o.s. Căușeni și o.s. Hîrbovăț

 Cerințe:

1. Hotărîrile, ordinele, dispoziţiile, recomandările, instricţiunile şi alte materiale de gestionare a silviculturii, care se referă nemijlocit la activitatea sa.
2. Agrotehnica, tehnologia şi mijloacele de mecanizare a lucrărilor în silvicultură.
3. Hotarele sectorului şi cantoanele amplasate în limitele lui.
4. Locul amplasării obiectelor antiincendiare, bazinelor de apă şi punctele de legătură telefonică.
5. Economia, organizarea muncii, producerii şi dirijării.
6. Normele de muncă şi retribuţia unitară la lucrările din silvicultură.
7. Regulamentul de salarizare a lucrărilor din ramura silvică în vigoare.
8. Realizările ştiinţei şi tehnicii în domeniul silviculturii, pazei şi protecţiei pădurii.
9. Studii superioare de specialitate fără cerinţe către vechimea în muncă, ori studii medii tehnice de specialitate şi vechimea în muncă în ramura silvică de cel puţin 3 ani.


 Ce oferim:
- angajarea oficială într-o întreprindere de success.
- program de lucru: Luni-Vineri de la 8:00 până la 17:00.
- angajare oficială, pachet social deplin.
- lucru într-un mediu profesionist, modern şi dinamic.
- posibilitatea de dezvoltare profesională şi personal.
- condiţii favorabile de lucru, loc de muncă bine dotat.
- salariu decent,
- Întreprinderea se află în orașul Bender str.Chișinăului nr.228


Vă rugăm să trimiteți CVul dvs indicând poziția la email: tighinasilvicultura@gmail.com și vă vom contacta în cel mai scurt timp.

8.Maistru pepinieră la o.s. Hîrbovăț

 Cerințe:

1. Hotărîrile, dispoziţiile, ordinele, emise de organele ierarhic superioare referitor
la activitatea pepinierii sivlice.
2. Îndrumările, instrucţiunile, recomandările şi alte acte metodice şi normative de profil.
3. Tehnologia de creştere a diferitor specii de arbori şi arbuşti şi cerinţele
calitative către materialul săditor.
4. Tehnica şi utilajul, regulile de exploatare a lui.
5. Metodele de planificare, autogestiune, ordinea de tarificare a muncitorilor şi
lucrărilor, normele de muncă, normele de consum a combustibilului, lubrifianţelor şi altor
rnateriale, ordinea de revedere a lor.
6. Regulamentul de salarizare în vigoare.
7. Experienţa avansată din ţară şi de peste hotare în dirijarea producerii.
8. Legislaţia muncii, legislaţia silvică de protecţie a mediului înconjurător.
9. Regulile şi normele de protecţie a muncii, tehnica securitaţii, normele sanitare
de producere şi antiincendiare.
10. Studii superioare de specialitate fără cerinţe către veehimea în muncă, studii medii tehnice de specialitate şi vechimea în muncă în ramura silvică de cel puţin 3 ani.

 Ce oferim:
- angajarea oficială într-o întreprindere de success.
- program de lucru: Luni-Vineri de la 8:00 până la 17:00.
- angajare oficială, pachet social deplin.
- lucru într-un mediu profesionist, modern şi dinamic.
- posibilitatea de dezvoltare profesională şi personal.
- condiţii favorabile de lucru, loc de muncă bine dotat.
- salariu decent,
- Întreprinderea se află în orașul Bender str.Chișinăului nr.228

Vă rugăm să trimiteți CVul dvs indicând poziția la email: tighinasilvicultura@gmail.com și vă vom contacta în cel mai scurt timp.

9.Pădurar la o.s Hîrbovăț

 Cerințe:

1. Regulamentele cu privire la efectuarea tuturor lucrărilor silvice.
2. Aşezarea topografică a fondului forestier încredinţat şi particularităţile formaţiunilor silvice din limitele cantonului.
3. Standardele în vigoare.
4. Normele de muncă şi retribuirea unitară la toate lucrările efectuate în canton.
5. Documentele necesare în activitatea sa şi modul de întocmire a lor.
6. Regulele de eliberare a lemnului pe picior şi a folosinţelor silvice.
7. Regulamentul pazei fondului forestier de stat.
8. Tehnica securităţii, normele sanitare de producere şi antiincendiare.
9. Legislaţia muncii, legislaţia silvică, civilă şi penală.
10. Alte acte normative şi legislative de profil.
11. Studii superioare de specialitate fără cerinţe către vechime în muncă, studii medii, de specialitate ori studii medii generale şi pregătire specială.

 Ce oferim:
- angajarea oficială într-o întreprindere de success.
- program de lucru: Luni-Vineri de la 8:00 până la 17:00.
- angajare oficială, pachet social deplin.
- lucru într-un mediu profesionist, modern şi dinamic.
- posibilitatea de dezvoltare profesională şi personal.
- condiţii favorabile de lucru, loc de muncă bine dotat.
- salariu decent,
- Întreprinderea se află în orașul Bender str.Chișinăului nr.228


Vă rugăm să trimiteți CVul dvs indicând poziția la email: tighinasilvicultura@gmail.com și vă vom contacta în cel mai scurt timp.

10.Electromontor la reparația și întreținerea utilajului electric
 Cerințe:

1. Montează, reglează și repară utilaje și echipamente electrice de toate tipurile (motoare electrice, generatoare de curent alternativ și curent continuu, echipamente și aparataj de comutație tablouri de comandă și distribuție, instrumente sau componente electrice ș.a.).
2. El efectuează lucrări ce țin de conectarea, deconectarea și inspectarea transformatoarelor, verifică starea izolatoarelor și siguranțelor mijloacelor de iluminat.
3. Citește schemele electrice, cunoaște tipurile și proprietățile materialelor electrice, principiile de funcționare a utilajelor, instrumentelor, SDV -urilor, AMC -urilor, procesele tehnologice de reparare și întreținere a instalațiilor și utilajelor electrice, terminologia de specialitate.
4. Posedă o gîndire tehnică, capacitate de orientare în spațiu, capacitate sporită de concentrare, spirit de observație și atenție la detalii.
5. Studii tehnice (în domeniul Telecomunicații - vor fi considerate un avantaj).
6. Experiența în domeniu constituie un avantaj.
7. Responsabilitate, punctualitate, seriozitate.

 Ce oferim:
- angajarea oficială într-o întreprindere de success.
- program de lucru: Luni-Vineri de la 8:00 până la 17:00.
- angajare oficială, pachet social deplin.
- lucru într-un mediu profesionist, modern şi dinamic.
- posibilitatea de dezvoltare profesională şi personal.
- condiţii favorabile de lucru, loc de muncă bine dotat.
- salariu decent,
- Întreprinderea se află în orașul Bender str.Chișinăului nr.228
Vă rugăm să trimiteți CVul dvs indicând poziția la email: tighinasilvicultura@gmail.com și vă vom contacta în cel mai scurt timp.

11.Conducător auto(șofer)
 Cerințe:
1. Şoferul răspunde personal de:

- integritatea autovehiculului pe care îl are în primire;

- cheltuirea judicioasă a sumelor primite ca avans de deplasare;
- întreţinerea autovehiculului, ceea ce presupune:
- efectuarea la timp a reviziilor, schimburilor de ulei şi filtre, gresarea elementelor ce necesită această operaţiune;
- exploatarea autovehiculului în conformitate cu instrucţiunile prevăzute în cartea tehnică a acestuia;
- ţine evidenţa valabilităţii tuturor documentelor şi verificărilor vehiculului;

- şoferul va răspunde personal în faţa organelor în drept (politie, vama);
- soferul va raspunde în faţa legii pentru pagubele cauzate firmei din vina sa şi va avea contractul de munca desfacut potrivit art 130 litera i) din Codul Muncii.
- oricăror altor situaţii care ar putea pune în pericol viaţa proprie sau a altor rersoane, precum şi tuturor bunuri ale întreprinderii.


 Ce oferim:
- angajarea oficială într-o întreprindere de success.
- program de lucru: Luni-Vineri de la 8:00 până la 17:00.
- angajare oficială, pachet social deplin.
- lucru într-un mediu profesionist, modern şi dinamic.
- posibilitatea de dezvoltare profesională şi personal.
- condiţii favorabile de lucru, loc de muncă bine dotat.
- salariu decent,
- Întreprinderea se află în orașul Bender str.Chișinăului nr.228
Vă rugăm să trimiteți CVul dvs indicând poziția la email: tighinasilvicultura@gmail.com și vă vom contacta în cel mai scurt timp.