Prima pagină   »  Despre noi   »  Management financiar

Situația financiară 2015 a ÎS.ÎS,,Tighina”

   
Situația financiară 2015 a ÎS.ÎS,,Tighina”
Situația financiară 2016 a ÎS.ÎS,,Tighina”
Buget 2017
Analiza idicatorilor economico financiari pe anul 2017
Situații financiare 2017 în cadrul ÎS.ÎS,,Tighina,,
Catalogul de preturi la ÎS.ÎS,,Tighina,,
Raportul auditului pentru anul 2017
Situația financiară pentru anul 2018 ÎS.ÎS ,,Tighina”
Bugetul Î.S.,,Î.S. Tighina" pentru anul 2019
Planul de dezvoltare social-economic pentru anul 2019 pentru ocoalele silvice.
Îndeplinirea veniturilor pentru perioada de 9 luni ale anului 2019 de către ocoalele silvice.