Întreprinderea pentru silvicultură Tighina
Turism/trasee turistice
12.07.2016

Informatii_trasee_turistice.pdf

ÎS.ÎS,,Tighina” dispune de patru trasee turistice obiectul cărora este cunoașterea florei și faunei a plaiului natal.Unul dintre trasee turistice se află la ocolul silvic Hîrbovăț trupul de pădure Hîrbovăț în parcelele 51,62,63,64,65,70 a cărui obiectiv e vizitarea ,,Parcului dendrologic din parcela 78 E și a arborilor seculari. Ocolul silvic Talmaz bucură cu ,,Grădina Turcească” unde putem vizita fauna acvatică și albia veche a rîului Nistrului. Traseul ,,Turunciuc” din trupul de pădure Lunca Talmaz unde putem admira revărsarea rîului Nistru în Turunciuc, fauna terestră și acvatică. Iar la ocolul silvic Olănești putem vizita ,,Mlaștina Togai” care este amplasat în trupul de pădure Togai parcela 43 unde putem face cunoștință cu flora și fauna de sud .Aceste patru trasee turistice sunt create de către specialiștii ÎS.ÎS,,Tighina” ce optează pentru propaganda ecoturismului național.Persoana responsabilă de ecoturism este cinegeticianul dl. Ermurache Nicolai.

Copyright © 2021 Toate Drepturile Rezervate.