<![CDATA[ ]]> http://tighina.silvicultura.md/ 24.09.2019 ro http://tighina.silvicultura.md/ Copyright (c) 2019 http://tighina.silvicultura.md/Realizarea puieților de talie înaltă de arbori și arbuști coniferi și veșnic verzi de la pepiniera o.s. Hîrbovăț <![CDATA[Realizarea puieților de talie înaltă de arbori și arbuști coniferi și veșnic verzi de la pepiniera o.s. Hîrbovăț // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=469&t=/Comunicare/Comunicate/Realizarea-puietilor-de-talie-inalta-de-arbori-i-arbuti-coniferi-i-venic-verzi-de-la-pepiniera-os-Hirbovat/ 23.09.2019 11:29 Mesajul directorului Î.S,,Î.S Tighina" cu prilejul ,,Zilei lucrătorului din silvicultură" <![CDATA[Mesajul directorului Î.S,,Î.S Tighina" cu prilejul ,,Zilei lucrătorului din silvicultură" // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=470&t=/Comunicare/Comunicate/Mesajul-directorului-ISIS-Tighina-cu-prilejul-Zilei-lucratorului-din-silvicultura/ 20.09.2019 14:45 ATENȚIE agenți economoci!!! <![CDATA[ATENȚIE agenți economoci!!! // Achiziții publice]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=468&t=/Anunturi/Achizitii-publice/ATENIE-agenti-economoci/ 06.09.2019 15:44 Ageți economici ATENȚIE!!! <![CDATA[Ageți economici ATENȚIE!!! // Achiziții publice]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=467&t=/Anunturi/Achizitii-publice/Ageti-economici-ATENIE/ 06.09.2019 14:42 ATENȚIE agenți economici!!! <![CDATA[ATENȚIE agenți economici!!! // Achiziții publice]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=466&t=/Anunturi/Achizitii-publice/ATENIE-agenti-economici/ 06.09.2019 13:17 Agenți economici ATENȚIE !!! <![CDATA[Agenți economici ATENȚIE !!! // Achiziții publice]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=465&t=/Anunturi/Achizitii-publice/Agenti-economici-ATENIE/ 06.09.2019 09:53 ATENȚIE pentru agenții economoci!!! <![CDATA[ATENȚIE pentru agenții economoci!!! // Achiziții publice]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=464&t=/Anunturi/Achizitii-publice/ATENIE-pentru-agentii-economoci/ 06.09.2019 09:36 Aprobarea și punerea în aplicare a Politicii antifraudă și anticorupție în cadrul ramurii silvice <![CDATA[Aprobarea și punerea în aplicare a Politicii antifraudă și anticorupție în cadrul ramurii silvice // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=461&t=/Comunicare/Comunicate/Aprobarea-i-punerea-in-aplicare-a-Politicii-antifrauda-i-anticoruptie-in-cadrul-ramurii-silvice/ 03.09.2019 16:01 Regulamentul provizoriu privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la Î.S.,,Î.S. Tighina,, <![CDATA[Regulamentul provizoriu privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la Î.S.,,Î.S. Tighina,, // Achiziții publice]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=463&t=/Anunturi/Achizitii-publice/Regulamentul-provizoriu-privind-achizitionarea-bunurilor-lucrarilor-i-serviciilor-la-ISIS-Tighina/ 28.08.2019 16:21 Formarea grupului de lucru pentru achiziții publice <![CDATA[Formarea grupului de lucru pentru achiziții publice // Achiziții publice]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=460&t=/Anunturi/Achizitii-publice/Formarea-grupului-de-lucru-pentru-achizitii-publice/ 28.08.2019 15:49 Avertizare Meteorologică <![CDATA[Avertizare Meteorologică // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=459&t=/Comunicare/Comunicate/Avertizare-Meteorologica/ 05.08.2019 15:02 Trecerea la pierderi a culturilor silvice în anul 2018 <![CDATA[Trecerea la pierderi a culturilor silvice în anul 2018 // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=442&t=/Comunicare/Comunicate/Trecerea-la-pierderi-a-culturilor-silvice-in-anul-2018/ 17.07.2019 16:35 Cu privire la conduita angajaților Î.S.,,Î.S. Tighina" în cadrul efectuării controalelor efectuate de reprezentanții organelor de control de stat. <![CDATA[Cu privire la conduita angajaților Î.S.,,Î.S. Tighina" în cadrul efectuării controalelor efectuate de reprezentanții organelor de control de stat. // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=440&t=/Comunicare/Comunicate/Cu-privire-la-conduita-angajatilor-ISIS-Tighina-in-cadrul-efectuarii-controalelor-efectuate-de-reprezentantii-organelor-de-control-de-stat/ 11.07.2019 16:29 Cu privire la conduita angajaților Î.S.,,Î.S. Tighina" în cadrul efectuării controalelor efectuate de reprezentanții organelor de control de stat. <![CDATA[Cu privire la conduita angajaților Î.S.,,Î.S. Tighina" în cadrul efectuării controalelor efectuate de reprezentanții organelor de control de stat. // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=441&t=/Comunicare/Comunicate/Cu-privire-la-conduita-angajatilor-ISIS-Tighina-in-cadrul-efectuarii-controalelor-efectuate-de-reprezentantii-organelor-de-control-de-stat/ 11.07.2019 16:29 Mersul lucrărilor la compartimentul ,,Lucrări silvice" la o.s. Hîrbovăț <![CDATA[Mersul lucrărilor la compartimentul ,,Lucrări silvice" la o.s. Hîrbovăț // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=447&t=/Comunicare/Comunicate/Mersul-lucrarilor-la-compartimentul-Lucrari-silvice-la-os-Hirbovat/ 04.07.2019 16:58 Mersul lucrărilor la compartimentul ,,Lucrări silvice" la o.s. Hîrbovăț <![CDATA[Mersul lucrărilor la compartimentul ,,Lucrări silvice" la o.s. Hîrbovăț // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=448&t=/Comunicare/Comunicate/Mersul-lucrarilor-la-compartimentul-Lucrari-silvice-la-os-Hirbovat/ 04.07.2019 16:58 Rezultatele controlului efectuat de către reprezentanții Inspectoratului pentru Protecția Mediului <![CDATA[Rezultatele controlului efectuat de către reprezentanții Inspectoratului pentru Protecția Mediului // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=449&t=/Comunicare/Comunicate/Rezultatele-controlului-efectuat-de-catre-reprezentantii-Inspectoratului-pentru-Protectia-Mediului/ 24.06.2019 17:00 Rezultatele controlului efectuat de către reprezentanții Inspectoratului pentru Protecția Mediului <![CDATA[Rezultatele controlului efectuat de către reprezentanții Inspectoratului pentru Protecția Mediului // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=450&t=/Comunicare/Comunicate/Rezultatele-controlului-efectuat-de-catre-reprezentantii-Inspectoratului-pentru-Protectia-Mediului/ 24.06.2019 17:00 Delegarea personalului tehnic la lucrările de evaluare a masei lemnoase la TPP pentru anul 2020 în o.s. Hîrbovăț <![CDATA[Delegarea personalului tehnic la lucrările de evaluare a masei lemnoase la TPP pentru anul 2020 în o.s. Hîrbovăț // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=445&t=/Comunicare/Comunicate/Delegarea-personalului-tehnic-la-lucrarile-de-evaluare-a-masei-lemnoase-la-TPP-pentru-anul-2020-in-os-Hirbovat/ 19.06.2019 16:51 Delegarea personalului tehnic la lucrările de evaluare a masei lemnoase la TPP pentru anul 2020 în o.s. Hîrbovăț <![CDATA[Delegarea personalului tehnic la lucrările de evaluare a masei lemnoase la TPP pentru anul 2020 în o.s. Hîrbovăț // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=446&t=/Comunicare/Comunicate/Delegarea-personalului-tehnic-la-lucrarile-de-evaluare-a-masei-lemnoase-la-TPP-pentru-anul-2020-in-os-Hirbovat/ 18.06.2019 16:48 Evaluarea de control pe cioate în cadrul o.s. Talmaza <![CDATA[Evaluarea de control pe cioate în cadrul o.s. Talmaza // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=451&t=/Comunicare/Comunicate/Evaluarea-de-control-pe-cioate-in-cadrul-os-Talmaza/ 11.06.2019 17:03 Evaluarea de control pe cioate în cadrul o.s. Talmaza <![CDATA[Evaluarea de control pe cioate în cadrul o.s. Talmaza // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=452&t=/Comunicare/Comunicate/Evaluarea-de-control-pe-cioate-in-cadrul-os-Talmaza/ 11.06.2019 17:03 Lucrări de îngrijire la pepiniera silvică o.s. Hîrbovăț <![CDATA[Lucrări de îngrijire la pepiniera silvică o.s. Hîrbovăț // Noutăți]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=120&id=439&t=/Comunicare/Noutati/Lucrari-de-ingrijire-la-pepiniera-silvica-os-Hirbovat/ 11.06.2019 13:14 Punerea în valoare a masei lemnoase în anul 2019 <![CDATA[Punerea în valoare a masei lemnoase în anul 2019 // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=453&t=/Comunicare/Comunicate/Punerea-in-valoare-a-masei-lemnoase-in-anul-2019/ 10.06.2019 17:06 Punerea în valoare a masei lemnoase în anul 2019 <![CDATA[Punerea în valoare a masei lemnoase în anul 2019 // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=454&t=/Comunicare/Comunicate/Punerea-in-valoare-a-masei-lemnoase-in-anul-2019/ 10.06.2019 17:06 Crearea platformei de raportare a lucrărilor silvotehnice <![CDATA[Crearea platformei de raportare a lucrărilor silvotehnice // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=457&t=/Comunicare/Comunicate/Crearea-platformei-de-raportare-a-lucrarilor-silvotehnice/ 06.06.2019 17:12 Crearea platformei de raportare a lucrărilor silvotehnice <![CDATA[Crearea platformei de raportare a lucrărilor silvotehnice // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=458&t=/Comunicare/Comunicate/Crearea-platformei-de-raportare-a-lucrarilor-silvotehnice/ 06.06.2019 17:12 Inundațiile fondului forestier din cadrul Î.S,,Î.S. Tighina,, <![CDATA[Inundațiile fondului forestier din cadrul Î.S,,Î.S. Tighina,, // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=437&t=/Comunicare/Comunicate/Inundatiile-fondului-forestier-din-cadrul-ISIS-Tighina/ 28.05.2019 10:54 Aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții <![CDATA[Aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții // Achiziții publice]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=436&t=/Anunturi/Achizitii-publice/Aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-activitatea-grupului-de-lucru-pentru-achizitii/ 27.05.2019 16:33 Rezultatele anchetei de serviciu conform ordinului nr.52 din 03.04.2019 a Î.S.,,Î.S. Tighina" <![CDATA[Rezultatele anchetei de serviciu conform ordinului nr.52 din 03.04.2019 a Î.S.,,Î.S. Tighina" // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=435&t=/Comunicare/Comunicate/Rezultatele-anchetei-de-serviciu-conform-ordinului-nr52-din-03042019-a-ISIS-Tighina/ 21.05.2019 15:02