<![CDATA[ ]]> http://tighina.silvicultura.md/ 13.12.2019 ro http://tighina.silvicultura.md/ Copyright (c) 2019 http://tighina.silvicultura.md/Î.S.Î.S Tighina Vă propune Pomi de Crăciun, foarte frumoși și la preț și la aspect. Spre realizare avem o gamă largă de specii și mărime pe gustul fiecăruia: Molid obișnuit h. de la 1m., Molid Argintiu (Înțepător) h. de la 0,5m., Brad de Carpat h. de la 1,5m. Prețurile variază în dependență de mărime și specie, îcepînd cu 132 lei. Vă urăm sărbători fericite. <![CDATA[Î.S.Î.S Tighina Vă propune Pomi de Crăciun, foarte frumoși și la preț și la aspect. Spre realizare avem o gamă largă de specii și mărime pe gustul fiecăruia: Molid obișnuit h. de la 1m., Molid Argintiu (Înțepător) h. de la 0,5m., Brad de Carpat h. de la 1,5m. Prețurile variază în dependență de mărime și specie, îcepînd cu 132 lei. Vă urăm sărbători fericite. // Noutăți]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=120&id=506&t=/Comunicare/Noutati/ISIS-Tighina-Va-propune-Pomi-de-Craciun-foarte-frumoi-i-la-pret-i-la-aspect-Spre-realizare-avem-o-gama-larga-de-specii-i-marime-pe-gustul-fiecaruia-Molid-obinuit-h-de-la-1m-Molid-Argintiu-Intepator-h-de-la-05m-Brad-de-Carpat-h-de-la-15m-Preturile-variaza-in-dependenta-de-marime-i-specie-icepind-cu-132-lei-Va-uram-sarbatori-fericite/ 10.12.2019 08:22 Comitetul Sindical al Î.SÎ.S ,,Tighina" a organizat o excursie în Rominia pentru angajații întreprinderii cu programul ,,Cunoaște-ți Țara" <![CDATA[Comitetul Sindical al Î.SÎ.S ,,Tighina" a organizat o excursie în Rominia pentru angajații întreprinderii cu programul ,,Cunoaște-ți Țara" // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=504&t=/Comunicare/Comunicate/Comitetul-Sindical-al-ISIS-Tighina-a-organizat-o-excursie-in-Rominia-pentru-angajatii-intreprinderii-cu-programul-Cunoate-ti-ara/ 26.11.2019 14:15 Î.S.,,Î.S. Tighina" pregătește la comandă ,,Lavandă" în cactități de la 2000 bucăți la solicitatre. <![CDATA[Î.S.,,Î.S. Tighina" pregătește la comandă ,,Lavandă" în cactități de la 2000 bucăți la solicitatre. // Noutăți]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=120&id=503&t=/Comunicare/Noutati/ISIS-Tighina-pregatete-la-comanda-Lavanda-in-cactitati-de-la-2000-bucati-la-solicitatre/ 21.11.2019 10:43 La Î.S.,,Î.S. Tighina s-a petrecut cu succes semănatul în pepinierile silvice din ocolul Căușeni și Căinari a următoarelor semințe de:ghindă de stejar pufos,stejar penduculat și stejar roșu; paltin de cîmp, de munte; jugastru și etc. <![CDATA[La Î.S.,,Î.S. Tighina s-a petrecut cu succes semănatul în pepinierile silvice din ocolul Căușeni și Căinari a următoarelor semințe de:ghindă de stejar pufos,stejar penduculat și stejar roșu; paltin de cîmp, de munte; jugastru și etc. // Noutăți]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=120&id=501&t=/Comunicare/Noutati/La-ISIS-Tighina-s-a-petrecut-cu-succes-semanatul-in-pepinierile-silvice-din-ocolul-Caueni-i-Cainari-a-urmatoarelor-seminte-deghinda-de-stejar-pufosstejar-penduculat-i-stejar-rou-paltin-de-cimp-de-munte-jugastru-i-etc/ 21.11.2019 10:35 Întru executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova privind ,,Ziua Naținală de Înverzire a Plaiului ,,Un arbore pentru dăinuirea noastră", nr. 27 din 13.02.1995, la data de 02.11.2019, în cadrul Î.S,,Î.S Tighina" la o.s. Hîrbovăț au fost efectuate lucrări de plantare în secția de repicaj, plantîndu-se 1500 buc. de puet de specia Mesteacăn și 5000 buc. de specia Pin negru. La efectuarea lucrărilor, s-au alăturat 270 persoane, angajați al organizațiilor ,,Moldovagaz", ,,Transgaz-Chișinău" și ,,Chișinăugaz". Conducerea Î.S,,Î.S Tighina" aduce sincere mulțumiri conducerii organizațiilor sus menționate și fiecărei persoane în parte, care au fost implicate la plantări, pentru munca și sîrguința depusă. <![CDATA[Întru executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova privind ,,Ziua Naținală de Înverzire a Plaiului ,,Un arbore pentru dăinuirea noastră", nr. 27 din 13.02.1995, la data de 02.11.2019, în cadrul Î.S,,Î.S Tighina" la o.s. Hîrbovăț au fost efectuate lucrări de plantare în secția de repicaj, plantîndu-se 1500 buc. de puet de specia Mesteacăn și 5000 buc. de specia Pin negru. La efectuarea lucrărilor, s-au alăturat 270 persoane, angajați al organizațiilor ,,Moldovagaz", ,,Transgaz-Chișinău" și ,,Chișinăugaz". Conducerea Î.S,,Î.S Tighina" aduce sincere mulțumiri conducerii organizațiilor sus menționate și fiecărei persoane în parte, care au fost implicate la plantări, pentru munca și sîrguința depusă. // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=499&t=/Comunicare/Comunicate/Intru-executarea-Decretului-Preedintelui-Republicii-Moldova-privind-Ziua-Natinala-de-Inverzire-a-Plaiului-Un-arbore-pentru-dainuirea-noastra-nr-27-din-13021995-la-data-de-02112019-in-cadrul-ISIS-Tighina-la-os-Hirbovat-au-fost-efectuate-lucrari-de-plantare-in-sectia-de-repicaj-plantindu-se-1500-buc-de-puet-de-specia-Mesteacan-i-5000-buc-de-specia-Pin-negru-La-efectuarea-lucrarilor-s-au-alaturat-270-persoane-angajati-al-organizatiilor-Moldovagaz-Transgaz-Chiinau-i-Chiinaugaz-Conducerea-ISIS-Tighina-aduce-sincere-multumiri-conducerii-organizatiilor-sus-mentionate-i-fiecarei-persoane-in-parte-care-au-fost-implicate-la-plantari-pentru-munca-i-sirguinta-depusa/ 04.11.2019 14:26 Î.S.,,Î.S. Tighina" anunță concurs la următoarele posturi vacante: inginer paza și protecția pădurilor, inginer fond forestier,contabil,economist,șef de gospodărie,adjunct al șefului de ocol silvic,maistru pădurar,maistru pepinieră,pădurar.Puteți apela la numerele de telefoane ,tel.068200579,0(552) 5-97-96, <![CDATA[ Î.S.,,Î.S. Tighina" anunță concurs la următoarele posturi vacante: inginer paza și protecția pădurilor, inginer fond forestier,contabil,economist,șef de gospodărie,adjunct al șefului de ocol silvic,maistru pădurar,maistru pepinieră,pădurar.Puteți apela la numerele de telefoane ,tel.068200579,0(552) 5-97-96, // Funcții vacante]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=127&id=498&t=/Anunturi/Functii-vacante/ISIS-Tighina-anunta-concurs-la-urmatoarele-posturi-vacante-inginer-paza-i-protectia-padurilor-inginer-fond-forestiercontabileconomistef-de-gospodarieadjunct-al-efului-de-ocol-silvicmaistru-padurarmaistru-pepinierapadurarPuteti-apela-la-numerele-de-telefoane-tel0682005790552-5-97-96/ 04.11.2019 14:02 Ziua Națională de Înverzire a plaiului s-a desfășurat în incita Î.S.,,Î.S. Tighina" la o.s. Hîrbovăț cantonul nr. 4 cu participarea angajaților de la Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală și de la Inspectoratul de Poliție Anenii Noi, unde sau plantat puieți de pin. <![CDATA[Ziua Națională de Înverzire a plaiului s-a desfășurat în incita Î.S.,,Î.S. Tighina" la o.s. Hîrbovăț cantonul nr. 4 cu participarea angajaților de la Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală și de la Inspectoratul de Poliție Anenii Noi, unde sau plantat puieți de pin. // Noutăți]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=120&id=497&t=/Comunicare/Noutati/Ziua-Nationala-de-Inverzire-a-plaiului-s-a-desfaurat-in-incita-ISIS-Tighina-la-os-Hirbovat-cantonul-nr-4-cu-participarea-angajatilor-de-la-Agentia-de-Stat-pentru-Proprietate-Intelectuala-i-de-la-Inspectoratul-de-Politie-Anenii-Noi-unde-sau-plantat-puieti-de-pin/ 28.10.2019 10:20 Î.S.,,Î.S. Tighina" prelungește dotarea tehnică pentru îndeplinirea lucrărilor de împădurire și îngrijire silvică, unde în conformitate cu proiectul ,,PDSFCM" a fost procurată tehnică :Tractor MTZ 1221.3; Remorcă PTS-4,5; Lamă hidraulică universală; Plug plantaj PSP 221. Astăzi a fost primită tehnica în gospodărie. <![CDATA[Î.S.,,Î.S. Tighina" prelungește dotarea tehnică pentru îndeplinirea lucrărilor de împădurire și îngrijire silvică, unde în conformitate cu proiectul ,,PDSFCM" a fost procurată tehnică :Tractor MTZ 1221.3; Remorcă PTS-4,5; Lamă hidraulică universală; Plug plantaj PSP 221. Astăzi a fost primită tehnica în gospodărie. // Noutăți]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=120&id=495&t=/Comunicare/Noutati/ISIS-Tighina-prelungete-dotarea-tehnica-pentru-indeplinirea-lucrarilor-de-impadurire-i-ingrijire-silvica-unde-in-conformitate-cu-proiectul-PDSFCM-a-fost-procurata-tehnica-Tractor-MTZ-12213-Remorca-PTS-45Lama-hidraulica-universala-Plug-plantaj-PSP-221-Astazi-a-fost-primita-tehnica-in-gospodarie/ 17.10.2019 13:53 La o.s Talmaza a fost amenajat cantonul nr. 1 cu foișor, pavaj peste 100 m2, gard și poartă. <![CDATA[La o.s Talmaza a fost amenajat cantonul nr. 1 cu foișor, pavaj peste 100 m2, gard și poartă. // Noutăți]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=120&id=496&t=/Comunicare/Noutati/La-os-Talmaza-a-fost-amenajat-cantonul-nr-1-cu-foior-pavaj-peste-100-m2-gard-i-poarta/ 15.10.2019 14:18 Deschiderea vînătorii la mistreț în fondul forestier și în fondurile de vînătoare arendate în scop de gospodărie cinegetică în anul 2019. <![CDATA[Deschiderea vînătorii la mistreț în fondul forestier și în fondurile de vînătoare arendate în scop de gospodărie cinegetică în anul 2019. // Noutăți]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=120&id=494&t=/Comunicare/Noutati/Deschiderea-vinatorii-la-mistret-in-fondul-forestier-i-in-fondurile-de-vinatoare-arendate-in-scop-de-gospodarie-cinegetica-in-anul-2019/ 02.10.2019 11:34 Efectuarea reviziilor planate și de control a cantoanelor silvice în perioada de toamnă a anului 2019 <![CDATA[Efectuarea reviziilor planate și de control a cantoanelor silvice în perioada de toamnă a anului 2019 // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=492&t=/Comunicare/Comunicate/Efectuarea-reviziilor-planate-i-de-control-a-cantoanelor-silvice-in-perioada-de-toamna-a-anului-2019/ 02.10.2019 11:25 Demararea exploatărilor forestiere planificate în trimestrul IV anul 2019 <![CDATA[Demararea exploatărilor forestiere planificate în trimestrul IV anul 2019 // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=490&t=/Comunicare/Comunicate/Demararea-exploatarilor-forestiere-planificate-in-trimestrul-IV-anul-2019/ 02.10.2019 11:23 Realizarea puieților de talie înaltă de arbori și arbuști coniferi și veșnic verzi de la pepiniera o.s. Hîrbovăț <![CDATA[Realizarea puieților de talie înaltă de arbori și arbuști coniferi și veșnic verzi de la pepiniera o.s. Hîrbovăț // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=469&t=/Comunicare/Comunicate/Realizarea-puietilor-de-talie-inalta-de-arbori-i-arbuti-coniferi-i-venic-verzi-de-la-pepiniera-os-Hirbovat/ 23.09.2019 11:29 Mesajul directorului Î.S,,Î.S Tighina" cu prilejul ,,Zilei lucrătorului din silvicultură" <![CDATA[Mesajul directorului Î.S,,Î.S Tighina" cu prilejul ,,Zilei lucrătorului din silvicultură" // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=470&t=/Comunicare/Comunicate/Mesajul-directorului-ISIS-Tighina-cu-prilejul-Zilei-lucratorului-din-silvicultura/ 20.09.2019 14:45 Formarea unui canton silvic și distribuirea lor după sectoare silvice și întărirea lor după maiștri pădurari în o.s. Hîrbovăț. <![CDATA[Formarea unui canton silvic și distribuirea lor după sectoare silvice și întărirea lor după maiștri pădurari în o.s. Hîrbovăț. // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=489&t=/Comunicare/Comunicate/Formarea-unui-canton-silvic-i-distribuirea-lor-dupa-sectoare-silvice-i-intarirea-lor-dupa-maitri-padurari-in-os-Hirbovat/ 19.09.2019 11:18 Darea în expluatare a zonei veterinar-sanitare din cadrul o.s. Căușeni <![CDATA[Darea în expluatare a zonei veterinar-sanitare din cadrul o.s. Căușeni // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=487&t=/Comunicare/Comunicate/Darea-in-expluatare-a-zonei-veterinar-sanitare-din-cadrul-os-Caueni/ 16.09.2019 11:16 Darea în expluatare a zonei veterinar-sanitare din cadrul o.s. Talmaza. <![CDATA[Darea în expluatare a zonei veterinar-sanitare din cadrul o.s. Talmaza. // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=486&t=/Comunicare/Comunicate/Darea-in-expluatare-a-zonei-veterinar-sanitare-din-cadrul-os-Talmaza/ 16.09.2019 11:12 Celebrarea zilei profesionale ,,Ziua lucrătorului din silvicultură" <![CDATA[Celebrarea zilei profesionale ,,Ziua lucrătorului din silvicultură" // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=485&t=/Comunicare/Comunicate/Celebrarea-zilei-profesionale-Ziua-lucratorului-din-silvicultura/ 11.09.2019 11:10 Intensificarea măsurilor privind paza fondului forestier în sezonul rece al anului 2019-2020. <![CDATA[Intensificarea măsurilor privind paza fondului forestier în sezonul rece al anului 2019-2020. // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=484&t=/Comunicare/Comunicate/Intensificarea-masurilor-privind-paza-fondului-forestier-in-sezonul-rece-al-anului-2019-2020/ 09.09.2019 11:01 ATENȚIE agenți economoci!!! <![CDATA[ATENȚIE agenți economoci!!! // Achiziții publice]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=468&t=/Anunturi/Achizitii-publice/ATENIE-agenti-economoci/ 06.09.2019 15:44 Ageți economici ATENȚIE!!! <![CDATA[Ageți economici ATENȚIE!!! // Achiziții publice]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=467&t=/Anunturi/Achizitii-publice/Ageti-economici-ATENIE/ 06.09.2019 14:42 ATENȚIE agenți economici!!! <![CDATA[ATENȚIE agenți economici!!! // Achiziții publice]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=466&t=/Anunturi/Achizitii-publice/ATENIE-agenti-economici/ 06.09.2019 13:17 Agenți economici ATENȚIE !!! <![CDATA[Agenți economici ATENȚIE !!! // Achiziții publice]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=465&t=/Anunturi/Achizitii-publice/Agenti-economici-ATENIE/ 06.09.2019 09:53 ATENȚIE pentru agenții economoci!!! <![CDATA[ATENȚIE pentru agenții economoci!!! // Achiziții publice]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=464&t=/Anunturi/Achizitii-publice/ATENIE-pentru-agentii-economoci/ 06.09.2019 09:36 Aprobarea și punerea în aplicare a Politicii antifraudă și anticorupție în cadrul ramurii silvice <![CDATA[Aprobarea și punerea în aplicare a Politicii antifraudă și anticorupție în cadrul ramurii silvice // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=461&t=/Comunicare/Comunicate/Aprobarea-i-punerea-in-aplicare-a-Politicii-antifrauda-i-anticoruptie-in-cadrul-ramurii-silvice/ 03.09.2019 16:01 Regulamentul provizoriu privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la Î.S.,,Î.S. Tighina,, <![CDATA[Regulamentul provizoriu privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la Î.S.,,Î.S. Tighina,, // Achiziții publice]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=463&t=/Anunturi/Achizitii-publice/Regulamentul-provizoriu-privind-achizitionarea-bunurilor-lucrarilor-i-serviciilor-la-ISIS-Tighina/ 28.08.2019 16:21 Formarea grupului de lucru pentru achiziții publice <![CDATA[Formarea grupului de lucru pentru achiziții publice // Achiziții publice]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=460&t=/Anunturi/Achizitii-publice/Formarea-grupului-de-lucru-pentru-achizitii-publice/ 28.08.2019 15:49 Regulamentul provizoriu privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la Întreprinderea de Stat,, Întreprinderea pentru Silvicultură Tighina" <![CDATA[Regulamentul provizoriu privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la Întreprinderea de Stat,, Întreprinderea pentru Silvicultură Tighina" // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=483&t=/Comunicare/Comunicate/Regulamentul-provizoriu-privind-achizitionarea-bunurilor-lucrarilor-i-serviciilor-la-Intreprinderea-de-Stat-Intreprinderea-pentru-Silvicultura-Tighina/ 28.08.2019 10:54 Inventarierea lucrărilor de regenerare, împădurire și creșterea materialului forestier de producere. <![CDATA[Inventarierea lucrărilor de regenerare, împădurire și creșterea materialului forestier de producere. // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=482&t=/Comunicare/Comunicate/Inventarierea-lucrarilor-de-regenerare-impadurire-i-creterea-materialului-forestier-de-producere/ 19.08.2019 10:34 Petrecerea concursului ,,Cel mai bun pădurar" <![CDATA[Petrecerea concursului ,,Cel mai bun pădurar" // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=481&t=/Comunicare/Comunicate/Petrecerea-concursului-Cel-mai-bun-padurar/ 12.08.2019 10:28