<![CDATA[ ]]> http://tighina.silvicultura.md/ 02.03.2021 ro http://tighina.silvicultura.md/ Copyright (c) 2021 http://tighina.silvicultura.md/CERTIFICAT DE CREDIBILITATE <![CDATA[CERTIFICAT DE CREDIBILITATE // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=516&t=/Comunicare/Comunicate/CERTIFICAT-DE-CREDIBILITATE/ 15.09.2020 09:36 Combatere a fenomenului colectărilor plăților informale în cadrul ramurii silvice <![CDATA[Combatere a fenomenului colectărilor plăților informale în cadrul ramurii silvice // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=514&t=/Comunicare/Comunicate/Combatere-a-fenomenului-colectarilor-platilor-informale-in-cadrul-ramurii-silvice/ 19.06.2020 15:46 Hotărîre nr.6 din 10 martie 2020 privind evoluția situației epidimiologice a infecției COVID-19 <![CDATA[Hotărîre nr.6 din 10 martie 2020 privind evoluția situației epidimiologice a infecției COVID-19 // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=512&t=/Comunicare/Comunicate/Hotarire-nr6-din-10-martie-2020-privind-evolutia-situatiei-epidimiologice-a-infectiei-COVID-19/ 13.03.2020 08:28 ,,Felicitare cu prilejul sărbătorii de primăvară Ziua Internațională a Femeii " <![CDATA[,,Felicitare cu prilejul sărbătorii de primăvară Ziua Internațională a Femeii " // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=510&t=/Comunicare/Comunicate/Felicitare-cu-prilejul-sarbatorii-de-primavara-Ziua-Internationala-a-Femeii/ 06.03.2020 13:23 În legătură cu lipsa forței de muncă și necesitatea de a înlocui lucrul manual prin lucru mecanizat laÎ.S.,,Î.S. Tighina sau procurat următoarele utilaje ca :Tractor MTZ1221 cu manipulator PALMS 772 și Troliu Taifun EGV 65A. <![CDATA[În legătură cu lipsa forței de muncă și necesitatea de a înlocui lucrul manual prin lucru mecanizat laÎ.S.,,Î.S. Tighina sau procurat următoarele utilaje ca :Tractor MTZ1221 cu manipulator PALMS 772 și Troliu Taifun EGV 65A. // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=509&t=/Comunicare/Comunicate/In-legatura-cu-lipsa-fortei-de-munca-i-necesitatea-de-a-inlocui-lucrul-manual-prin-lucru-mecanizat-laISIS-Tighina-sau-procurat-urmatoarele-utilaje-ca-Tractor-MTZ1221-cu-manipulator-PALMS-772-i-Troliu-Taifun-EGV-65A/ 06.02.2020 13:40 Comitetul Sindical al Î.SÎ.S ,,Tighina" a organizat o excursie în Rominia pentru angajații întreprinderii cu programul ,,Cunoaște-ți Țara" <![CDATA[Comitetul Sindical al Î.SÎ.S ,,Tighina" a organizat o excursie în Rominia pentru angajații întreprinderii cu programul ,,Cunoaște-ți Țara" // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=504&t=/Comunicare/Comunicate/Comitetul-Sindical-al-ISIS-Tighina-a-organizat-o-excursie-in-Rominia-pentru-angajatii-intreprinderii-cu-programul-Cunoate-ti-ara/ 26.11.2019 14:15 Întru executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova privind ,,Ziua Naținală de Înverzire a Plaiului ,,Un arbore pentru dăinuirea noastră", nr. 27 din 13.02.1995, la data de 02.11.2019, în cadrul Î.S,,Î.S Tighina" la o.s. Hîrbovăț au fost efectuate lucrări de plantare în secția de repicaj, plantîndu-se 1500 buc. de puet de specia Mesteacăn și 5000 buc. de specia Pin negru. La efectuarea lucrărilor, s-au alăturat 270 persoane, angajați al organizațiilor ,,Moldovagaz", ,,Transgaz-Chișinău" și ,,Chișinăugaz". Conducerea Î.S,,Î.S Tighina" aduce sincere mulțumiri conducerii organizațiilor sus menționate și fiecărei persoane în parte, care au fost implicate la plantări, pentru munca și sîrguința depusă. <![CDATA[Întru executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova privind ,,Ziua Naținală de Înverzire a Plaiului ,,Un arbore pentru dăinuirea noastră", nr. 27 din 13.02.1995, la data de 02.11.2019, în cadrul Î.S,,Î.S Tighina" la o.s. Hîrbovăț au fost efectuate lucrări de plantare în secția de repicaj, plantîndu-se 1500 buc. de puet de specia Mesteacăn și 5000 buc. de specia Pin negru. La efectuarea lucrărilor, s-au alăturat 270 persoane, angajați al organizațiilor ,,Moldovagaz", ,,Transgaz-Chișinău" și ,,Chișinăugaz". Conducerea Î.S,,Î.S Tighina" aduce sincere mulțumiri conducerii organizațiilor sus menționate și fiecărei persoane în parte, care au fost implicate la plantări, pentru munca și sîrguința depusă. // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=499&t=/Comunicare/Comunicate/Intru-executarea-Decretului-Preedintelui-Republicii-Moldova-privind-Ziua-Natinala-de-Inverzire-a-Plaiului-Un-arbore-pentru-dainuirea-noastra-nr-27-din-13021995-la-data-de-02112019-in-cadrul-ISIS-Tighina-la-os-Hirbovat-au-fost-efectuate-lucrari-de-plantare-in-sectia-de-repicaj-plantindu-se-1500-buc-de-puet-de-specia-Mesteacan-i-5000-buc-de-specia-Pin-negru-La-efectuarea-lucrarilor-s-au-alaturat-270-persoane-angajati-al-organizatiilor-Moldovagaz-Transgaz-Chiinau-i-Chiinaugaz-Conducerea-ISIS-Tighina-aduce-sincere-multumiri-conducerii-organizatiilor-sus-mentionate-i-fiecarei-persoane-in-parte-care-au-fost-implicate-la-plantari-pentru-munca-i-sirguinta-depusa/ 04.11.2019 14:26 Efectuarea reviziilor planate și de control a cantoanelor silvice în perioada de toamnă a anului 2019 <![CDATA[Efectuarea reviziilor planate și de control a cantoanelor silvice în perioada de toamnă a anului 2019 // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=492&t=/Comunicare/Comunicate/Efectuarea-reviziilor-planate-i-de-control-a-cantoanelor-silvice-in-perioada-de-toamna-a-anului-2019/ 02.10.2019 11:25 Demararea exploatărilor forestiere planificate în trimestrul IV anul 2019 <![CDATA[Demararea exploatărilor forestiere planificate în trimestrul IV anul 2019 // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=490&t=/Comunicare/Comunicate/Demararea-exploatarilor-forestiere-planificate-in-trimestrul-IV-anul-2019/ 02.10.2019 11:23 Realizarea puieților de talie înaltă de arbori și arbuști coniferi și veșnic verzi de la pepiniera o.s. Hîrbovăț <![CDATA[Realizarea puieților de talie înaltă de arbori și arbuști coniferi și veșnic verzi de la pepiniera o.s. Hîrbovăț // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=469&t=/Comunicare/Comunicate/Realizarea-puietilor-de-talie-inalta-de-arbori-i-arbuti-coniferi-i-venic-verzi-de-la-pepiniera-os-Hirbovat/ 23.09.2019 11:29 Mesajul directorului Î.S,,Î.S Tighina" cu prilejul ,,Zilei lucrătorului din silvicultură" <![CDATA[Mesajul directorului Î.S,,Î.S Tighina" cu prilejul ,,Zilei lucrătorului din silvicultură" // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=470&t=/Comunicare/Comunicate/Mesajul-directorului-ISIS-Tighina-cu-prilejul-Zilei-lucratorului-din-silvicultura/ 20.09.2019 14:45 Formarea unui canton silvic și distribuirea lor după sectoare silvice și întărirea lor după maiștri pădurari în o.s. Hîrbovăț. <![CDATA[Formarea unui canton silvic și distribuirea lor după sectoare silvice și întărirea lor după maiștri pădurari în o.s. Hîrbovăț. // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=489&t=/Comunicare/Comunicate/Formarea-unui-canton-silvic-i-distribuirea-lor-dupa-sectoare-silvice-i-intarirea-lor-dupa-maitri-padurari-in-os-Hirbovat/ 19.09.2019 11:18 Darea în expluatare a zonei veterinar-sanitare din cadrul o.s. Căușeni <![CDATA[Darea în expluatare a zonei veterinar-sanitare din cadrul o.s. Căușeni // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=487&t=/Comunicare/Comunicate/Darea-in-expluatare-a-zonei-veterinar-sanitare-din-cadrul-os-Caueni/ 16.09.2019 11:16 Darea în expluatare a zonei veterinar-sanitare din cadrul o.s. Talmaza. <![CDATA[Darea în expluatare a zonei veterinar-sanitare din cadrul o.s. Talmaza. // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=486&t=/Comunicare/Comunicate/Darea-in-expluatare-a-zonei-veterinar-sanitare-din-cadrul-os-Talmaza/ 16.09.2019 11:12 Celebrarea zilei profesionale ,,Ziua lucrătorului din silvicultură" <![CDATA[Celebrarea zilei profesionale ,,Ziua lucrătorului din silvicultură" // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=485&t=/Comunicare/Comunicate/Celebrarea-zilei-profesionale-Ziua-lucratorului-din-silvicultura/ 11.09.2019 11:10 Intensificarea măsurilor privind paza fondului forestier în sezonul rece al anului 2019-2020. <![CDATA[Intensificarea măsurilor privind paza fondului forestier în sezonul rece al anului 2019-2020. // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=484&t=/Comunicare/Comunicate/Intensificarea-masurilor-privind-paza-fondului-forestier-in-sezonul-rece-al-anului-2019-2020/ 09.09.2019 11:01 Aprobarea și punerea în aplicare a Politicii antifraudă și anticorupție în cadrul ramurii silvice <![CDATA[Aprobarea și punerea în aplicare a Politicii antifraudă și anticorupție în cadrul ramurii silvice // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=461&t=/Comunicare/Comunicate/Aprobarea-i-punerea-in-aplicare-a-Politicii-antifrauda-i-anticoruptie-in-cadrul-ramurii-silvice/ 03.09.2019 16:01 Regulamentul provizoriu privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la Întreprinderea de Stat,, Întreprinderea pentru Silvicultură Tighina" <![CDATA[Regulamentul provizoriu privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la Întreprinderea de Stat,, Întreprinderea pentru Silvicultură Tighina" // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=483&t=/Comunicare/Comunicate/Regulamentul-provizoriu-privind-achizitionarea-bunurilor-lucrarilor-i-serviciilor-la-Intreprinderea-de-Stat-Intreprinderea-pentru-Silvicultura-Tighina/ 28.08.2019 10:54 Inventarierea lucrărilor de regenerare, împădurire și creșterea materialului forestier de producere. <![CDATA[Inventarierea lucrărilor de regenerare, împădurire și creșterea materialului forestier de producere. // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=482&t=/Comunicare/Comunicate/Inventarierea-lucrarilor-de-regenerare-impadurire-i-creterea-materialului-forestier-de-producere/ 19.08.2019 10:34 Petrecerea concursului ,,Cel mai bun pădurar" <![CDATA[Petrecerea concursului ,,Cel mai bun pădurar" // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=481&t=/Comunicare/Comunicate/Petrecerea-concursului-Cel-mai-bun-padurar/ 12.08.2019 10:28 Comercializarea măcieșului <![CDATA[Comercializarea măcieșului // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=479&t=/Comunicare/Comunicate/Comercializarea-macieului/ 09.08.2019 10:25 Avertizare Meteorologică <![CDATA[Avertizare Meteorologică // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=459&t=/Comunicare/Comunicate/Avertizare-Meteorologica/ 05.08.2019 15:02 Sporirea măsurilor de prevenire și răspândire a pestei porcine africane și protecția efectivelor de mistreț <![CDATA[Sporirea măsurilor de prevenire și răspândire a pestei porcine africane și protecția efectivelor de mistreț // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=477&t=/Comunicare/Comunicate/Sporirea-masurilor-de-prevenire-i-raspandire-a-pestei-porcine-africane-i-protectia-efectivelor-de-mistret/ 05.08.2019 10:22 Cu privire la starea sanitară a sediilor cantoanelor silvice <![CDATA[Cu privire la starea sanitară a sediilor cantoanelor silvice // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=475&t=/Comunicare/Comunicate/Cu-privire-la-starea-sanitara-a-sediilor-cantoanelor-silvice/ 31.07.2019 10:16 Organizarea de supraveghere continuă a stării de sănătate a pădurilor din Republica Moldova <![CDATA[Organizarea de supraveghere continuă a stării de sănătate a pădurilor din Republica Moldova // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=473&t=/Comunicare/Comunicate/Organizarea-de-supraveghere-continua-a-starii-de-sanatate-a-padurilor-din-Republica-Moldova/ 25.07.2019 10:09 Trecerea la pierderi a culturilor silvice în anul 2018 <![CDATA[Trecerea la pierderi a culturilor silvice în anul 2018 // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=442&t=/Comunicare/Comunicate/Trecerea-la-pierderi-a-culturilor-silvice-in-anul-2018/ 17.07.2019 16:35 Cu privire la conduita angajaților Î.S.,,Î.S. Tighina" în cadrul efectuării controalelor efectuate de reprezentanții organelor de control de stat. <![CDATA[Cu privire la conduita angajaților Î.S.,,Î.S. Tighina" în cadrul efectuării controalelor efectuate de reprezentanții organelor de control de stat. // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=440&t=/Comunicare/Comunicate/Cu-privire-la-conduita-angajatilor-ISIS-Tighina-in-cadrul-efectuarii-controalelor-efectuate-de-reprezentantii-organelor-de-control-de-stat/ 11.07.2019 16:29 Cu privire la conduita angajaților Î.S.,,Î.S. Tighina" în cadrul efectuării controalelor efectuate de reprezentanții organelor de control de stat. <![CDATA[Cu privire la conduita angajaților Î.S.,,Î.S. Tighina" în cadrul efectuării controalelor efectuate de reprezentanții organelor de control de stat. // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=441&t=/Comunicare/Comunicate/Cu-privire-la-conduita-angajatilor-ISIS-Tighina-in-cadrul-efectuarii-controalelor-efectuate-de-reprezentantii-organelor-de-control-de-stat/ 11.07.2019 16:29 Mersul lucrărilor la compartimentul ,,Lucrări silvice" la o.s. Hîrbovăț <![CDATA[Mersul lucrărilor la compartimentul ,,Lucrări silvice" la o.s. Hîrbovăț // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=447&t=/Comunicare/Comunicate/Mersul-lucrarilor-la-compartimentul-Lucrari-silvice-la-os-Hirbovat/ 04.07.2019 16:58 Mersul lucrărilor la compartimentul ,,Lucrări silvice" la o.s. Hîrbovăț <![CDATA[Mersul lucrărilor la compartimentul ,,Lucrări silvice" la o.s. Hîrbovăț // Comunicate]]> http://tighina.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=448&t=/Comunicare/Comunicate/Mersul-lucrarilor-la-compartimentul-Lucrari-silvice-la-os-Hirbovat/ 04.07.2019 16:58