vezi mai mult

Plantări 2024.
12.03.2024     
 
Programul Național de
23.05.2023     
 
Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate » Practica folosirii GPS în cadrul Î.S.,,Î.S. Tighina".
27
12.2022
Practica folosirii GPS în cadrul Î.S.,,Î.S. Tighina".
   
 

 

Folosirea GPS  în silvicultură.

Practica folosirii GPS la ÎS ÎS Tighina

   Vrem să ne impărtășim cu experiența folosirii echipamentului GPS la întreprinderea noastră. Analizind cheltuielile ce țin de întreținerea parcului de automobile și tractoare și consumurile de lubrifianți am ajuns la concluzia, că o soluție pentru micșorarea acestor cheltuieli ar fi introducerea sistemului informațional de monitorizare online a transportului auto și tractoare prin echipamentul GPS. Și, in decembrie 2017 prin ordin, s-au dotat toate unitațile de transport și tractoare (19 unități). Costurile pentru fiecare dispozitiv GPS era simbolic 1 leu, pentru folosirea pachetului lunar- în jurul de 130 lei. La etapa implementării mai era rezistența, sceptice declarații de felul" pentru ce ne trebuie" s.a.m.d. În scurt timp utilizatorii transportului- toți 6 sefi de ocoale silvice au însușit programul și în timpul de față dările de samă lunare le întocmesc cu usurință, folosind datele din program.

   Ce ne permite real folosirea acestui sistem de monitorizare

1.      Posibilitatea monitorizării în timp real a mijloacelor de transport.                                       A rămăs în trecut deplasările în scopuri personale, folosind  transportul de serviciu. Nu mai întîlnești transportul de serviciu în zilele de odihnă la piața, în oras, la magazine etc.

2.      S-a redus considerabil consumul de lubrifianți.

In doi ani 2018 și 2019 comparativ cu 2017, cînd nu se folosea acest echipament, s-a înregistrat o economie de 14000 litri de benzină-motorină la aceleași volume de lucrări și număr de unități de transport.

3.      Înregistrarea rulajului real, ce nu poate fi fraudat, fapt care permite controlul deplin și oferă o imajine reală despre utilizarea unităților de transport. Nu mai utilizează nimeni noțiuni de tipul "mu s-a defectat odometrul" , s-au s-a rupt "trosul" de la odometru, deplasundu-mă prin pădure s.a.

Tot acest program permite să intocmești rapoartele necesare, cum ar fi

1.Raport de distanță

2. Raport de viteză

3. Raport de traseul parcurs și număr de staționări și opriri.

4. Raport de starea unității de transport

5. Foia de parcurs

În timpul de față, cînd punem accentul pe reducerea consumurilor reale a carburanților, socotim oportun folosirea acestui echipament și program în silvicultura moldovenească. Îndemnăm colejii să facă investiții în sisteme și programe reale, care cu vremea au demonstrat eficiența folosirii lor.